Výpis požadavků na blokace drah uplatněných přes formulář a jejich status.
datum účel čas od: čas do: počet drah požaduje: status
30. 9. 2020 trénink 16:30:00 18:00:00 1 Fejfarová Martina schvaleno
30. 9. 2020 trénink 16:30:00 17:30:00 2 Cvejnová schvaleno
30. 9. 2020 trénink 16:30:00 17:00:00 1 Bajer schvaleno
5. 10. 2020 trénink 17:00:00 18:00:00 1 Fejfarová Martina schvaleno
9. 10. 2020 ostatní pronájem 19:00:00 20:30:00 2 Sklenářová schvaleno
16. 10. 2020 ostatní pronájem 17:00:00 20:00:00 4 Gubanec Ferona schvaleno
31. 10. 2020 ostatní pronájem 17:00:00 18:00:00 2 Souček schvaleno
23. 11. 2020 ostatní pronájem 16:00:00 21:00:00 4 Diviš schvaleno
4. 12. 2020 ostatní pronájem 20:00:00 22:00:00 4 Souček schvaleno
5. 12. 2020 ostatní pronájem 20:00:00 21:00:00 4 Souček schvaleno
9. 12. 2020 ostatní pronájem 15:00:00 18:00:00 4 Souček schvaleno
12. 12. 2020 ostatní pronájem 16:00:00 22:00:00 4 Horynová schvaleno
16. 12. 2020 ostatní pronájem 17:00:00 22:00:00 4 OIKT schvaleno
22. 12. 2020 ostatní pronájem 15:00:00 17:00:00 2 Hubelbauerová schvaleno