Datum Den Dozor 1 Dozor 2 Dozor 3 Dozor 4 Poznámka
27. 9. 2021 pondělí Kuchař
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
dr. 1 Retro Retro AO Koste AO Koste regi regi regi Ferona
dr. 2 Retro Retro AO Koste AO Koste regi regi regi Ferona
dr. 3 Retro Dorost Dorost regi regi regi regi Ferona
dr. 4 Retro Dorost Dorost regi regi regi regi Ferona

Datum Den Dozor 1 Dozor 2 Dozor 3 Dozor 4 Poznámka
28. 9. 2021 úterý
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
dr. 1 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
dr. 2 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
dr. 3 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
dr. 4 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Datum Den Dozor 1 Dozor 2 Dozor 3 Dozor 4 Poznámka
29. 9. 2021 středa Galuščák
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
dr. 1 zavreno Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar
dr. 2 zavreno Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar
dr. 3 zavreno Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar
dr. 4 zavreno Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar Šolc Mar

Datum Den Dozor 1 Dozor 2 Dozor 3 Dozor 4 Poznámka
30. 9. 2021 čtvrtek Holý Ivan A - D - Rychnov C
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
dr. 1 zavreno zavřeno SKP A SKP A SKP A SKP A SKP A zavřeno
dr. 2 zavreno zavřeno SKP A SKP A SKP A SKP A SKP A zavřeno
dr. 3 zavreno zavřeno SKP A SKP A SKP A SKP A SKP A zavřeno
dr. 4 zavreno zavřeno SKP A SKP A SKP A SKP A SKP A zavřeno