IV. ročník – 2007

Soupisky našich družstev

Rozlosování našich družstev v lize.

           ___________________________________________________________________________________________________________________________________               

Průběžné pořadí jednotlivců

Průběžné pořadí žen

Průběžné pořadí družstev

Kvalifikace do TOP 12   -   výsledky TOP 12

Tabulky :

1. liga                      3B. liga                    5B. liga 

Stav je ke dni : konečné výsledky !