Prvního ročníku turnaje se zúčastnilo celkem 116 dvojic.
Největší zastoupení měla kategorie registrovaných mužů.
Pořadatel děkuje všem účastníkům za hladký průběh turnaje, gratuluje vítezům a těší se na 
další účast na některém z pořádaných turnajů.
Prvním takovým bude turnaj jednotlivců koncem srpna a počátkem září.
Konečné pořadí.
registrovaní muži RM
registrované ženy RZ
registrovaní smíšené RS
neregi muži NM
neregi ženy
neregi smíšené NS
pdf s výsledky ke stažení