Konečné pořadí
registrovaní muži RM 100 HS
registrované ženy 100 HS
neregi muži NM 60 HS
neregi ženy 60HS