Tandemy
stav ke dni 14.4.2009
Průběžné pořadí
všech hráčů společně
registrovaní muži RM
registrované ženy
registrovaní smíšené RS
neregi muži NM
neregi ženy
neregi smíšené NS