Novinky na webu - pro členy SKP:

1. 4. 2021: Termín a způsob konání CS. - informaci zadal: Nemecek

Hlasování o způsobu konání CS se zúčastnilo 17 členů s hlasovacím právem. V poměru 12:5 je odsouhlaseno konání CS, až to situace kolem koronaviru dovolí. Způsob je tedy zřejmý, termín v tuto chvíli neznámý. Až to situace dovolí, bude včas vystavena a rozeslána pozvánka na CS s programem schůze. 

15. 3. 2021: Jednání VV - informaci zadal: Nemecek

Je vystaven zápis z dnešního distančního jednání VV.

8. 3. 2021: Ukončení soutěží 2020-21 - informaci zadal: Nemecek

Na webu ČKA je zveřejněn článek o ukončení soutěží družstev v aktuální sezóně. Mužeme tedy v dohledné době očekávat shodný postup i od KKKS. 

16. 2. 2021: Jednání VV - informaci zadal: Nemecek

Je vystaven zápis ze včerejšího jednání VV. Upozorňuji na to, že je nutné, aby se členové věnovali naplnění především posledního uloženého úkolu!

13. 1. 2021: Jednání VV - informaci zadal: Nemecek

S ohledem na okolnosti s covid bylo jednání VV dne 11.1.2021 zrušeno.

4. 1. 2021: Jak dál s regi soutěžemi? - informaci zadal: Nemecek

Na úvodní stránce webu je odkaz na dokument KKKS s nastíněním dalšího možného postupu se soutěžemi. Nic veselého.... Jízlivé nedočkavce si dovoluji upozornit, že dokument vystavuji ve shodný den, jako se objevil na webu KKKS.

16. 12. 2020: Zápis z jednání VV. - informaci zadal: Nemecek

Je vystaven zápis ze včerejšího jednání VV. Upozorňuji na opětovné uzavření kuželny i pro členy od pátku 18.12.2020.

4. 12. 2020: Otevíráme pro tréninky členů. - informaci zadal: Nemecek

S ohledem na povolení vnitřních sportů  bude od pondělí 7.12. umožněn (za podmínky dodržení vládou stanovených podmínek) trenink pro členy klubu. Ostatní akce na kuželně jsou do termínu jednání VV (14.12.) zrušeny. Kdo má zájem, nechť se ale objedná přes na webu vystavený formulář, je potřeba mít přehled o termínech a počtech hráčů. Na obsazenost vystavenou na webu neberte zřetel.